Başlangıç > Uncategorized > ORTADOĞULU TÜRKİYE ile BATILI KANADA SEÇİMLERİ / M. Ali Sulutaş

ORTADOĞULU TÜRKİYE ile BATILI KANADA SEÇİMLERİ / M. Ali Sulutaş


ORTADOĞULU TÜRKİYE ile BATILI KANADA SEÇİMLERİ / M. Ali Sulutaş

Doğduğum Türkiye ve doyduğum Kanada çok yakın sürede siyasal değişiim yaşadı. Türkiye’de, 7 Haziran Pazar günü yapılan normal seçim AKP’yi itmişti. Partilerarası anlaşma olamadı, seçim 1 Kasım’da yinelendi. Kanada’da seçimler 19.10.2015 Pazartesi günü yapıldı. Oğul Justin Trudeau Başbakan oldu. Sanalda: “Almanya 3.5 milyar euroluk silah sattı,· Canlı bombaları Ankara’ya getiren kişi görüntüsü ortaya çıktı,” bilgisi yer aldı. Alıp buraya yaspıştırdım. Kanada’daki yerğenim iyi bilir, baba Pierre Elliott Trudeau (19192000), 69-70 ile 8084’te Başbakanlık yapan Kanadalı liberal siyaset adamı. Başbakanlığı döneminde Çin Halk Cumhuriyeti‘yle diplomatik ilişkiler kurulmasını (1970), Fransa‘yla ilişkilerin geliştirilip, Fransa’ya bağlanma yanlılarının yenilgiye uğratılmasını, Birleşik Krallık Parlamentosu‘ndan tam bağımsızlık kazanılmasını sağladı. Seçkin bir okul olan Jean-de-Brébeuf’te, Montreal Ü‘de öğrenim gördü. 1943’te hukuk fakültesinden mezun oldu. Üç yıl Özel Danışma Kurulu’nda (Privy Council) memur olarak çalıştı. 1950’de aylık eleştiri dergisi Cité Libre’in kurulmasına katkıda bulundu. 1951’den 1961’e değin avukatlık yaparak çalışma, insan hakları davalarında uzmanlaştı.1961’den 1965’e değin Montreal Ü’de hukuk dersi verdi.

1965’te Liberal cParti‘deki (LP) yeni dalga akımı içinde yer alarak Avam Kamarası’na girdi. 1966’da Başbakan Lester B. Pearson tarafından parlamento sekreterliğine, 1967’de Adalet Bakanlığı ve Kanada Başsavcılığına getirildi. Adalet Bakanı olduğu dönemde silah taşımanın daha sıkı denetlenmesini, kürtaj ve eşcinselliğe ilişkin yasalarda reform yapılmasını öngören, kamuoyunda genel tepki yaratan yasaların çıkarılmasını sağladı. Pearson emekli olunca 6 Nisan 1968‘de Liberal Parti Genel Başkanı, iki hafta sonra da başbakan oldu. 1968 seçimleri, LP utkusunu pekiştirdi. Fransa’ya bağlanma yanlısı harekete karşı kararlı bir tutum sergiledi. 1970’te Quebec Kurtuluş Cephesi‘ne bağlı eylemcilere karşı sert bir mücadele başlattı. Buna karşın, Quebec’in kimliğinin yaşatılmasını sağlayacak bir anayasal sistemi savundu, iki dillilikten yana bir politika sürdürdü. Ekim 1972 seçimleri politikalarının onaylanmadığını gösterdiyse de, seçimlerden zayıflayarak çıkan LP 47 sandalye kaybetti- Trudeau ve Liberaller Yeni Demokratik Parti’yle (NDP) koalisyona girerek bir azınlık hükümeti kurdular. Bundan sonraki bir buçuk yıl boyunca Trudeau hükümeti için parlamentoda bir dizi güven oylamasına gidildiyse de Liberal Parti 8 Temmuz 1973’te yapılan genel seçimleri net bir çoğunlukla kazandı. Trudeau hükümeti 1970’ler boyunca git gide ağırlaşan ekonomik, siyasal sorunlarla uğraştı. 22 Mayıs 1979’daki genel seçimlerde uğrayınca LP iktidardan çekildi. 18 Şubat 1980 seçimlerinde LP çoğunluk elde etti. Mart’ta dördüncü başbakanlık dönemine başladı. Bağımsızlık yanlılarının Quebec‘in Fransa‘ya bağlanması tasarısı 20 Mayıs 1980‘de bölgesel bir referandumla reddedildi. Trudeau bunun ardından anayasanın yeniden düzenlen-mesine ilişkin tasarılar üzerinde çalıştı. Önerileri arasında Birleşik Krallık Parlamentosu‘nun anayasal düzenleme yetkisinin Kanada‘ya devredilmesi, bir Haklar, Özgürlükler Sözleşmesi’ nin hazırlanması, federal hükümetin ekonomik yetkilerinin artırılması ve Yüksek Mahkeme gibi federal organlarda yeni düzenlemelere gidilmesi yer alıyordu. 2.12.81’de Kanada Avam Kamarası Trudeau’nun önerilerini 24’e karşı 246’yla onayladı. 4.4.82‘de Kraliçe Kanada’nın Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan tam bağımsızlığını ilan etti. Böylece başlıca siyasal hedefine ulaşan Trudeau, başbakanlıktaki son yıllarında sanayileşmiş Batılı devletler ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle ticari ilişkileri artırıp uluslararası silahsızlanma görüşmelerini destekleyerek Kanada’nın ekonomik bağımsızlığını artırma yönünde çaba gösterdi. 29 Şubat 1984’te Liberal Parti başkanlığından çekildiğini açıkladı, hazirandaki parti kongresinde yeni başkanın seçilmesi üzerine görevden ayrıldı. Yapıtlarındandı: ‘1967; Federalizm ve Kanadalı Fransız Toplumu’ ile 1970; Politika Yaklaşımları’ ve 1972; Kanadalılarla söyleşiler’ Baba Trudeau, Barbara Streisand ile ilişki kurdu önce ama şimdiki Başbakanın anası Barbara ile evlendiyd.. Evlilikleri tavsadığında Ottava’da bir oteldeki müzikli gösteri sırasında söyleşip dans ettiydik. Başbakan baba en çok da, (fasa-fiso anlamında) “fuddle-dudle” deyimini kullanırdı…İ / M. Ali Sulutaş

Doğduğum Türkiye ve doyduğum Kanada çok yakın sürede siyasal değişiim yaşadı. Türkiye’de, 7 Haziran Pazar günü yapılan normal seçim AKP’yi itmişti. Partilerarası anlaşma olamadı, seçim 1 Kasım’da yinelendi. Kanada’da seçimler 19.10.2015 Pazartesi günü yapıldı. Oğul Justin Trudeau Başbakan oldu. Sanalda: “Almanya 3.5 milyar euroluk silah sattı,· Canlı bombaları Ankara’ya getiren kişi görüntüsü ortaya çıktı,” bilgisi yer aldı. Alıp buraya yaspıştırdım. Kanada’daki yerğenim iyi bilir, baba Pierre Elliott Trudeau (19192000), 69-70 ile 8084’te Başbakanlık yapan Kanadalı liberal siyaset adamı. Başbakanlığı döneminde Çin Halk Cumhuriyeti‘yle diplomatik ilişkiler kurulmasını (1970), Fransa‘yla ilişkilerin geliştirilip, Fransa’ya bağlanma yanlılarının yenilgiye uğratılmasını, Birleşik Krallık Parlamentosu‘ndan tam bağımsızlık kazanılmasını sağladı. Seçkin bir okul olan Jean-de-Brébeuf’te, Montreal Ü‘de öğrenim gördü. 1943’te hukuk fakültesinden mezun oldu. Üç yıl Özel Danışma Kurulu’nda (Privy Council) memur olarak çalıştı. 1950’de aylık eleştiri dergisi Cité Libre’in kurulmasına katkıda bulundu. 1951’den 1961’e değin avukatlık yaparak çalışma, insan hakları davalarında uzmanlaştı.1961’den 1965’e değin Montreal Ü’de hukuk dersi verdi.

1965’te Liberal Parti‘deki (LP) yeni dalga akımı içinde yer alarak Avam Kamarası’na girdi. 1966’da Başbakan Lester B. Pearson tarafından parlamento sekreterliğine, 1967’de Adalet Bakanlığı ve Kanada Başsavcılığına getirildi. Adalet Bakanı olduğu dönemde silah taşımanın daha sıkı denetlenmesini, kürtaj ve eşcinselliğe ilişkin yasalarda reform yapılmasını öngören, kamuoyunda genel tepki yaratan yasaların çıkarılmasını sağladı. Pearson emekli olunca 6 Nisan 1968‘de Liberal Parti Genel Başkanı, iki hafta sonra da başbakan oldu. 1968 seçimleri, LP utkusunu pekiştirdi. Fransa’ya bağlanma yanlısı harekete karşı kararlı bir tutum sergiledi. 1970’te Quebec Kurtuluş Cephesi‘ne bağlı eylemcilere karşı sert bir mücadele başlattı. Buna karşın, Quebec’in kimliğinin yaşatılmasını sağlayacak bir anayasal sistemi savundu, iki dillilikten yana bir politika sürdürdü. Ekim 1972 seçimleri politikalarının onaylanmadığını gösterdiyse de, seçimlerden zayıflayarak çıkan LP 47 sandalye kaybetti- Trudeau ve Liberaller Yeni Demokratik Parti’yle (NDP) koalisyona girerek bir azınlık hükümeti kurdular. Bundan sonraki bir buçuk yıl boyunca Trudeau hükümeti için parlamentoda bir dizi güven oylamasına gidildiyse de Liberal Parti 8 Temmuz 1973’te yapılan genel seçimleri net bir çoğunlukla kazandı. Trudeau hükümeti 1970’ler boyunca git gide ağırlaşan ekonomik, siyasal sorunlarla uğraştı. 22 Mayıs 1979’daki genel seçimlerde uğrayınca LP iktidardan çekildi. 18 Şubat 1980 seçimlerinde LP çoğunluk elde etti. Mart’ta dördüncü başbakanlık dönemine başladı. Bağımsızlık yanlılarının Quebec‘in Fransa‘ya bağlanması tasarısı 20 Mayıs 1980‘de bölgesel bir referandumla reddedildi. Trudeau bunun ardından anayasanın yeniden düzenlen-mesine ilişkin tasarılar üzerinde çalıştı. Önerileri arasında Birleşik Krallık Parlamentosu‘nun anayasal düzenleme yetkisinin Kanada‘ya devredilmesi, bir Haklar, Özgürlükler Sözleşmesi’ nin hazırlanması, federal hükümetin ekonomik yetkilerinin artırılması ve Yüksek Mahkeme gibi federal organlarda yeni düzenlemelere gidilmesi yer alıyordu. 2.12.81’de Kanada Avam Kamarası Trudeau’nun önerilerini 24’e karşı 246’yla onayladı. 4.4.82‘de Kraliçe Kanada’nın Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan tam bağımsızlığını ilan etti. Böylece başlıca siyasal hedefine ulaşan Trudeau, başbakanlıktaki son yıllarında sanayileşmiş Batılı devletler ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle ticari ilişkileri artırıp uluslararası silahsızlanma görüşmelerini destekleyerek Kanada’nın ekonomik bağımsızlığını artırma yönünde çaba gösterdi. 29 Şubat 1984’te Liberal Parti başkanlığından çekildiğini açıkladı, hazirandaki parti kongresinde yeni başkanın seçilmesi üzerine görevden ayrıldı. Yapıtlarındandı: ‘1967; Federalizm ve Kanadalı Fransız Toplumu’ ile 1970; Politika Yaklaşımları’ ve 1972; Kanadalılarla söyleşiler’ Baba Trudeau, Barbara Streisand ile ilişki kurdu önce ama şimdiki Başbakanın anası Barbara ile evlendiyd.. Evlilikleri tavsadığında Ottava’da bir oteldeki müzikli gösteri sırasında söyleşip dans ettiydik. Başbakan baba en çok da, (fasa-fiso anlamında) “fuddle-dudle” deyimini kullanırdı…

Reklamlar
Kategoriler:Uncategorized
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: